El Consell de l’Audiovisual de Catalunya considera que el programa Callejeros, de Cuatro, emès el passat 11 de maig, no va ocultar “de forma efectiva” la identitat d’uns adolescents que apareixien associats al consum de drogues, i en alguns casos al tràfic d’estupefaents, a la violència amb arma blanca i als robatoris.

L’acord del ple del CAC, aprovat l’1 d’octubre, es va traslladar al Ministeri d’Indústria, que deu dies més tard va respondre que havia iniciat el període d’informació prèvia per valorar la conveniència d’iniciar un procediment sancionador, segons ha comunicat l’ens regulador català.

El programa, Menores en riesgo, entrevistava en una plaça de Barcelona (que es podia identificar) uns adolescents als quals va ocultar la identitat difuminant-ne el rostre o bé deixant la cara fora de pla. Però el reportatge mostrava plans mitjans i curts de la roba i els complements que duien els menors, als quals no van distorsionar la veu, així com parts del cos (cabell, boca, cames) i altres elements com tatuatges i cicatrius que en permetien la identificació.

De fet, el Consell va iniciar l’actuació arran d’un escrit presentat pel subdirector general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat, ja que s’havien identificat tres menors, i acompanyava la queixa amb informes dels equips responsables de les adolescents amb una valoració de les repercussions que l’emissió del programa havia suposat en les vides personals i familiars respectives.

El CAC va instar el Ministeri a que es retiri el vídeo del programa al web de Cuatro per “afectació del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge” dels menors que hi apareixen, i a prendre les mesures que “consideri oportunes”. Després d’una primera anàlisi dels fets denunciats i del visionament de les emissions, Indústria va acordar iniciar un període d’informació prèvia per conèixer les circumstàncies del cas i valorar la conveniència d’iniciar un procediment sancionador.