El primer capítol del programa Palabra de gitano, emès per Cuatro el passat 10 de febrer, va ser denunciat davant del CAC per la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya i la Fundació Privada Pere Closa.

En la seva resolució, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya conclou que l’episodi presentava una “visió estereotipada i uniforme “ de la comunitat gitana “sense tenir en compte que en aquest col·lectiu hi ha diverses formes d’entendre la seva identitat”. El capítol denunciat, Pureza, mostrava el testimoni d’una família que explicava la celebració del casament d’una filla.

A més, el Consell diu que “no es poden obviar” els diversos principis i criteris professionals dels codis deontològics del Col·legi de Periodistes de Catalunya i de la Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya, els quals apel·len a “la necessitat d’evitar generalitzacions, els maniqueismes i la simplificació de les informacions, per tal de no simplificar excessivament realitats que, com en el cas de la comunitat gitana, són diverses i heterogènies”.

El Consell de l’Audiovisual ja ha posat la seva resolució del Ministeri d’Indústria perquè adopti les mesures necessàries si ho considera oportú.