El polèmic reportatge del programa Telenoticias emès el 30 d’abril per Telemadrid, on comparava la defensa de la consulta sobre la independència i el dret a decidir amb la manipulació de règims totalitaris com el nazisme i l’estalinisme, va incórrer en diferents infraccions de la Llei general de la comunicació audiovisual estatal.

Així ho ha conclòs l’anàlisi realitzada pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), que ha posat els fets en coneixements del Govern de la Comunitat de Madrid per tal que adopti les actuacions que consideri oportunes. A més, insta a la retirada del reportatge del web de la televisió pública.

Més concretament, el CAC considera que el treball, emès en la secció Zoom, fomenta la “discriminació” contra els nacionalismes català i basc, i que les seves imatges  “reflecteixen amb una especial intensitat un missatge negatiu i vexatori” en vincular expressions polítiques catalanistes amb règims totalitaris.

Infracció greu

El Consell considera que el reportatge presenta missatges que “fereixen i pertorben greument l’adequada convivència entre comunitats”, i que l’emissió d’aquests continguts “va més enllà de la mera exposició d’una idea o d’una opinió, i fomenta i justifica un discurs que en cap cas no pot emparar l’exercici de la llibertat d’expressió”.

Així, recorda que la Llei estatal estableix com a infracció “molt greu” l’emissió de continguts que “fomentin l’odi, el menyspreu o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social”.

El CAC també denúncia la manca de pluralisme en el treball, ja que no es dóna veu a altres persones amb opinions diferents, cosa que no s’adequa amb les missions de servei públic. A més, assenyala que tampoc es realitza una separació entre informació i opinió, ja que la secció es presenta com un espai d’informació en profunditat, fet que constituiria una infracció lleu segons la normativa.