El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, a través del programa eduCAC, ha elaborat una guia sobre els sistemes de control parental que ofereixen les plataformes de vídeo a petició i les xarxes socials.

El document s’ha elaborat arran del debat que va suscitar el visionat de la sèrie El juego del calamar de Netflix per part de molts menors de 16 anys. La guia serà distribuïda per eduCAC entre els seus associats així com entre responsables i membres de la comunitat educativa.

“Hi ha encara un gran desconeixement dels sistemes de control parental ja existents”, assenyala el president del CAC, Roger Loppacher. “L’objectiu és que els pares i mares els coneguin i els activin per evitar que els fills i filles menors estiguin exposats a continguts perjudicials per la seva edat, així com per a limitar el seu temps de consum”, apunta.

Loppacher també demana a les famílies “visionar conjuntament els continguts audiovisuals per tal de fer un acompanyament i fomentar-ne la lectura crítica”.

La guia informa que els serveis audiovisuals a petició (com ara Netflix o HBO Max) permeten establir perfils per edats, i establir un codi PIN per restringir l’accés a determinats continguts en funció de la qualificació per edats. També explica que les plataformes ofereixen una funcionalitat que permet a pares i mares revisar el contingut que han vist els infants.

Pel que fa a les plataformes d’intercanvi de vídeos (com ara YouTube o TikTok), s’informa sobre l’edat mínima per obrir un compte, així com les eines per limitar les cerques i les restriccions per publicar determinats continguts, i els sistemes per limitar el temps d’ús. També explica, en el cas de YouTube, les aplicacions específiques que s’ofereixen per a menors de 12 anys (YouTube Kids).

En relació amb Instagram, la guia informa sobre l’edat mínima per poder obrir un compte i s’explica com gestionar la privacitat i restringir la interacció amb altres persones (filtrar comentaris ofensius, bloquejar un compte, etc.). Igualment, s’orienta sobre el sistema que control horari, el qual permet saber la mitjana de temps dedicat, així com la fixació d’un límit de temps.