El Consell de l’Audiovisual de Catalunya considera que El matí de Catalunya Ràdio no va vulnerar ni el Llibre d’estil ni la llei per difondre la presència de vehicles policials en carreteres i autopistes catalanes en el marc de l’operació contra el referèndum.

Els fets es van produir el 22 de setembre, quan la directora i conductora del programa, Mònica Terribas, va informar sobre els moviments de vehicles de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional facilitats pels oients.

L’actuació del CAC s’ha produït a petició de dues de les seves conselleres, Carme Figueras i Eva Parera, que demanaven analitzar si s’havia vulnerat el Llibre d’estil de la CCMA pel que fa a una suposada interferència amb la tasca policial o a un efecte d’imitació.

Pel que fa a la primera qüestió, l’informe de l’àrea de continguts del CAC conclou que els continguts analitzats “es contextualitzen en l’actualitat política i s’ofereixen en el marc d’un espai informatiu, no es refereixen a cap operació policial concreta, motiu pel qual no es pot inferir que suposin una interferència en les actuacions dels cossos de seguretat”.

A més, afegeix que el programa “s’adreça explícitament a persones que, per raó de la seva professió, circulen per vies de comunicació a Catalunya, per tal que informin de la presència de vehicles de cossos policials”, i per tant “no hi ha cap element que pugui ser considerat com a una incitació a la comissió d’un delicte”.

Quant al suposat efecte imitació, l’ens regulador conclou que, d’acord amb la redacció del Llibre d’estil de la CCMA, cal fer referència a les figures penals de la proposició, la provocació i la inducció a fer delictes, previstos en el Codi Penal. Segons el CAC, els continguts emesos per El matí de Catalunya Ràdio “no reuneixen cap dels elements” que configuren aquestes tres conductes penals.

Tres inhibicions

L’acord del CAC ha estat aprovat amb els vots del president Roger Loppacher, el vicepresident Salvador Alsius, i Yvonne Griley. Per la seva part, les conselleres que havien demanat l’anàlisi s’han inhibit en el ple pels dubtes sobre si la petició podia entendre’s com un posicionament previ. Amb tot, Figueras i Parera assenyalen que s’han inhibit per “prudència en benefici de la imatge de la institució”, però han volgut deixar palès que, al seu parer, realitzar una petició d’anàlisi “en cap cas hauria de considerar-se com un judici previ de valor”.

Finalment, el secretari Daniel Sirera tampoc ha participat en la votació, en aquest cas per un informe de l’àrea jurídica arran d’una queixa del Col·legi de Periodistes, que va denunciar la seva manca d’imparcialitat en l’afer per criticar via Twitter el suport de la institució a Terribas. Sirera estudia emprendre accions legals contra el CAC, segons El Mundo.

Denúncia de la Guàrdia Civil

La Unió d’Oficials de la Guàrdia Civil va presentar una denúncia penal contra Mònica Terribas per “facilitar” actuacions contra l’ordre públic, la qual cosa és “d’una irresponsabilitat alarmant”, assenyalava en un comunicat. “És lamentable que la deriva paranoica d’alguns mitjans de comunicació arribi a l’extrem de servir d’ajuda a terroristes, narcotraficants o qualsevol altre delinqüent, facilitant la potencial comissió d’actes delictius d’impredictibles conseqüències”, afegia l’organització.

Terribas va rebre el suport del consell de govern de la CCMA, del comitè d’empresa de Catalunya Ràdio, del Grup de Periodistes Ramon Barnils i del Col·legi de Periodistes.