Roger Loppacher, president del CAC, i Maria Lluïsa Martínez Gistau, presidenta d’Autocontrol (foto: CAC).

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya i Autocontrol – Associació per a l’Autoregulació de la Comunicació Comercial han signat una addenda al conveni de 2011, segons el qual ambdues entitats intercanvien informació per garantir els drets de l’audiència en l’àmbit de la publicitat, i es prorroga l’acord fins al 31 de desembre de 2022.

Fins ara l’acord es renovava any rere any, i l’addenda s’ha dut a terme per adaptar-lo al que disposa la Llei estatal de règim jurídic del sector públic en matèria de termini de vigència de convenis subscrits abans de l’entrada en vigor de la normativa.

El conveni estableix que el CAC pot sol·licitar a Autocontrol –tant amb caràcter previ a l’inici d’un procediment administratiu com durant la seva tramitació– informació sobre si un missatge publicitari determinat ha obtingut un informe positiu en el marc del procés de consulta prèvia o copy advice. També li pot demanar si aquesta publicitat ha estat objecte d’un procediment de resolució extrajudicial de controvèrsies en el si del Jurat de la Publicitat d’Autocontrol.

La consulta prèvia o copy advice consisteix en l’assessorament per part d’Autocontrol sobre la correcció legal i ètica d’un projecte de campanya determinat abans que sigui difosa. Aquesta consulta, que és voluntària i no vinculant, la poden sol·licitar els anunciants, les agències o els mitjans.

El Jurat de la Publicitat d’Autocontrol és un sistema extrajudicial de resolució de controvèrsies en matèria publicitària, i està integrat per experts de diferents àrees, com ara el dret, l’economia, la sociologia o la comunicació comercial.

Un segon aspecte de l’acord consisteix en el fet que el CAC, amb caràcter previ a l’eventual incoació d’un procediment administratiu sancionador, pot posar en coneixement d’Autocontrol un contingut comercial concret per tal que el tramiti d’ofici davant el Jurat de la Publicitat. El resultat seria posteriorment traslladat al CAC.