El Consell de l’Audiovisual de Catalunya i el Consorci Sanitari de Terrassa han publicat un material educatiu adreçat a les famílies per ajudar-les a gestionar un ús “saludable i responsable” de les pantalles. La iniciativa ha estat realitzada mitjançant el programa eduCAC del Consell i la Unitat d’Addiccions Comportamentals del CST. El material s’ha publicat a les portes de les vacances de Nadal, atès que els regals tecnològics seran uns dels més freqüents.

Sota el nom Eduquem i acompanyem la infància i l’adolescència digital, els continguts inclouen quatre infografies, una entrevista amb la psicòloga clínica Núria Aragay (coordinadora de la Unitat d’Addicions Comportamental), i diversos recursos didàctics relacionats amb l’educació mediàtica.

El material pot ser descarregat des dels webs del programa eduCAC i del CST. També es difondrà mitjançant les xarxes socials de les dues entitats, alhora que s’estan explorant vies addicionals de difusió des dels serveis de pediatria de la xarxa assistencial del Consorci.

L’actuació s’emmarca en el conveni que ambdues parts van signar el 2018 per tal de produir i difondre materials pedagògics que impulsin un ús saludable de la tecnologia i dels continguts audiovisuals.

Consells d’ús per edats

Els continguts inclouen consells d’ús de les pantalles segons cada franja d’edat. Així, per al infants d’entre 0 i 6 anys s’indica que com menys pantalles millor, especialment en l’etapa 0-3, i que, en qualsevol cas, s’han d’usar amb supervisió. Per als infants d’entre 6 i 12 s’aconsella limitar-ne el temps d’ús, supervisar-ne el contingut i ajudar el menor d’edat a qüestionar-se’l. Finalment, per als adolescents de més de 12 anys, la proposta és que pares i mares comparteixin les experiències a les xarxes socials i que parlin dels continguts consumits amb els fills i/o filles.

A més, per a cada franja d’edat s’indiquen les alteracions de la salut física i emocional que poden comportar determinats continguts. En el cas dels adolescents, s’adverteix de riscos com ara l’assetjament, el frau, el grooming i el sexting.

L’entrevista amb la doctora Núria Aragay interpel·la les famílies i les convida a actuar des de l’autoanàlisi i la comprensió, sempre des de l’optimisme i el bon humor, que, segons el seu parer, són imprescindibles per educar i per viure.

Arran del conveni signat entre el CAC i el CST s’han creat vídeos divulgatius, també a càrrec de la doctora Aragay, per ajudar les famílies a detectar senyals d’alerta en relació amb l’ús problemàtic de les pantalles, així com xerrades en línia sobre els riscos a internet. També es poden consultar articles de la doctora sobre el bon acompanyament digital.