El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) considera que el programa Sálvame diario, de Mediaset, s’hauria d’emetre fora de l’horari de protecció reforçada, mentre que 1000 maneras de morir, d’Atresmedia, només s’hauria de programar fora de l’horari protegit. Així, l’ens regulador ha instat el Ministeri d’Indústria actuar davant una possible vulneració de la Llei general de la comunicació audiovisual.

Quant a Sálvame diario, el CAC va analitzar d’ofici els programes emesos els dies 8 i 9 de gener, de 16 a 20.10 h, durant els quals no es va incloure cap senyalització en pantalla, cosa que la normativa permet en els espais recomanats per a tothom.

El Consell, però, va detectar-hi la presència freqüent de violència verbal, de continguts sexuals, de continguts susceptibles de generar tensió o angoixa i de llenguatge groller, entre d’altres. Per aquest motiu, considera que Sálvame diario hauria de tenir una senyalització durant tot el programa de “no recomanat per a menors de 13 anys” i, per tant, emetre’s fora de la franja de protecció reforçada dels menors (en dies laborables, de 8 a 9 h, i de 17 a 20 h, i en caps de setmana i festius de 9 a 12 h).

No és el primer cop que el CAC eleva una queixa al Ministeri pels continguts del programa presentat per Jorge Javier Vázquez.

En el cas de 1000 maneras de morir, sobre el qual va actuar arran d’una queixa, el Consell va analitzar el capítol emès per Xplora el 16 de febrer, de 15.38 a 16.52 h (fora de les franges de protecció reforçada), que estava senyalitzat com a “no recomanat per a menors de 12 anys”.

L’ens conclou que el programa mostra “la presentació positiva i complaent d’actituds intolerants o discriminatòries” en la veu en off que comenta les escenes; que el narrador “mostra complaença davant la mort de moltes de les víctimes”, i que el programa “mostra violència física de forma explícita amb escenes en què es recreen accidents mortals, que inclouen imatges de cossos mutilats i de cadàvers”.

Davant d’aquesta anàlisi, el Consell de l’Audiovisual considera que el programa 1000 maneras de morir s’hauria de senyalitzar com a “no recomanat per a menors de 18 anys” i, per tant, segons la normativa, només es podria emetre fora de l’horari de protecció infantil (de 22 a 6 h) i sempre precedit d’un avís acústic i visual.