El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) considera que, atesos els seus continguts”violents”, la corrida de toros emesa per TVE el passat 5 de setembre (la primera en sis anys) hauria d’haver estat senyalitzada com a programa no recomanat per a menors de 13 anys i no per a menors de 7, tal com va fer la cadena pública estatal.

Aquest detall hauria implicat que no s’hagués pogut emetre en directe en horari de protecció reforçada (els laborables és de 8 a 9 h i de 17 a 20 h), ja que la retransmissió va ser de 17.49 a 20.41 h. Per això, el CAC ha instat el Ministeri d’Indústria a prendre les mesures oportunes perquè les corrides de toros no s’emetin en horari protegit, tal com estableix la normativa audiovisual estatal.

“Violència explícita, d’intensitat greu i legitimada per la locució”

El Consell va analitzar la cursa de braus segons la Instrucció general del CAC sobre protecció de la infància i l’adolescència, senyalització orientativa i dret a la informació de les persones usuàries dels serveis de televisió, i es va fixar en tres de les set variables que contempla: violència; por i angoixa, i conductes i valors incívics.

Pel que fa a la primera, el CAC considera que hi va haver “la presència reiterada de violència explícita, d’intensitat greu i legitimada per la locució de l’espectacle, en contra d’un ésser viu”.

Quant a la variable por i angoixa, el Consell assenyala que les accions de “violència” sobre els toros “determinen la presència freqüent de situacions susceptibles de provocar por i angoixa amb un grau d’afectació mitjà”.

Finalment, referent a la variable conductes i valors incívics, l’òrgan regulador estableix que el fet retransmès i la locució “constitueixen un relat audiovisual de menyspreu envers els animals, atès que tot l’espectacle condueix a la mort d’un ésser viu”.