El ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha instat TV3 a “corregir, amb la major diligència possible, la situació de desequilibri generada” en l’emissió de documentals i programes de reportatges en relació amb el debat polític entre Catalunya i l’Estat. Aquesta correcció l’ha de fer “mitjançant la producció pròpia, la coproducció o la compra de drets d’emissió de documentals o reportatges” en relació amb el pluralisme polític i la diversitat d’opcions de la societat catalana.

L’acord del CAC ha estat aprovat amb els vots del secretari Daniel Sirera i la consellera Carme Figueras, i el vot contrari del seu president, Roger Loppacher. De fet, per primer cop en la trajectòria del regulador, el seu president ha emès un vot particular en contra de la resolució.

El cas arrenca a partir d’una queixa presentada per Federilstes d’Esquerres el juliol de 2020, on denunciava la “negativa fàctica” de TV3 a emetre el documental Federal, dirigit per Albert Solé, i es reclamava la seva emissió (cosa que el 33 va fer l’octubre següent).

Aleshores, el CAC va encarregar un informe tècnic a l’àrea de continguts, el qual conclou que, entre el 7 de març de 2018 i el 23 de juliol de 2021, Televisió de Catalunya ha emès 22 documentals o programes de reportatges que tracten de manera central o col·lateral aspectes sobre la relació política entre Catalunya i Espanya. De les 22 peces, nou es van emetre al 30 minuts (el 9,9% de tots els programats en aquest espai) i vuit al Sense ficció (el 7,1%).

Dels 22 treballs analitzats, nou analitzen fets diversos en relació amb l’1-O; cinc tracten sobre el judici als líders independentistes; dos s’ocupen de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució; un aborda el paer de la ultradreta a Catalunya i l’Estat; quatre tracten des d’un vessant històric diferents aspectes relacionats amb el debat polític entre Catalunya i Espanya, i un aborda el model d’organització federalista.

Amb l’informe sobre la taula, el ple del CAC diu que es “constata” l’incompliment de l’acord del CAC de 2018 mitjançant el qual s’instava TV3 a què els documentals d’autor o de tesi que emeti, en conjunt, “responguin a més d’un punt de vista i ofereixin els diferents posicionaments de la societat catalana”.

Aprovació basada en “consideracions, valoracions i apriorismes ideològics”

El president del Consell de l’Audiovisual, Roger Loppacher, lamenta que l’acord aprovat amb els vots dels consellers Daniel Sirera i Carme Figueras ”s’aparti i distorsioni intencionadament” l’informe de l’àrea de continguts per “acabar arribant a una conclusió basada en percepcions ideològiques i/o personals que no se sustenten tècnicament”.

Segons ell, es tracta d’un fet que “convindria evitar en un organisme regulador independent, on totes aquelles decisions que es prenen haurien de ser sostingudes i avalades per informes tècnics i professionals”.

Loppacher defensa que “un reportatge o un documental sobre un fet d’actualitat, amb la participació de diferents veus, no és un contingut de tesi o de part”, de manera que “no es tracta d’un contingut que pugui inferir-se que aposta per un determinat posicionament”. A més, recorda que no en totes les peces s’aborda la relació entre Catalunya i Espanya com a element central, sinó també com a element col·lateral.

“Considerar de manera generalitzada que tots els reportatges o els documentals sobre les relacions entre Catalunya i l’Estat espanyol són continguts de part o que aposten només per un determinat posicionament respon o bé a un error de concepte o bé a una interpretació intencionada”, apunta. En aquesta línia, afegeix que associar-los “automàticament” a un contingut proindependentista és “una interpretació basada en un apriorisme que per res es correspon a la realitat”.

El president del CAC subratlla que l’informe tècnic detalla que els treballs analitzats van comptar amb la participació de veus diverses, entre les quals d’exalts càrrecs de governs espanyols, gent que no va votar l’1-O o experts en Dret Constitucional, entre d’altres.

A més, remarca que l’informe tècnic identifica que, si hi ha un documental de tesi entre els emesos, aquest és Federal, ja que ”pren partit per un posicionament determinat a l’hora de resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l’Estat”.

Per tot plegat, Roger Loppacher afirma que el posicionament de Sirera i Figueras “ no se sustenta ni està fonamentada en les conclusions de l’informe tècnic i s’adopta basant-se en consideracions, valoracions i apriorismes ideològics”.