El Consell de l’Audiovisual de Catalunya impulsa la implementació d’un programa d’educació en comunicació per a alumnes del cicle superior de primària i de l’ESO de les escoles catalanes, tant públiques com privades.

L’objectiu de la iniciativa és que l’alumnat aprengui el llenguatge audiovisual, així com el de les xarxes socials, perquè en facin un ús responsable i crític. La previsió és que el programa que es comenci a aplicar el curs 2017-2018 en una mostra d’escoles.

Per posar en marxa la iniciativa, el CAC ha obert un procés de licitació per contractar el servei d’elaboració del material didàctic i els recursos educatius, així com la seva implementació. La durada del contracte és de 16 mesos (sis per elaborar els materials i deu per a la seva dinamització), el pressupost de licitació és de 50.000 euros (sense IVA) i el termini per presentar ofertes finalitza el 16 de gener.

L’empresa adjudicatària ha d’estar integrada per pedagogs i tècnics, i el material didàctic estarà destinat al professorat, però també s’elaboraran recursos educatius adreçats a les famílies. El programa ha de fomentar les habilitats, els coneixements i les capacitats de comprensió que permeten utilitzar amb eficàcia i seguretat els mitjans audiovisuals.

El material didàctic estarà format per un mínim de 12 unitats –quatre sobre els espais informatius, quatre sobre els d’entreteniment, dos sobre la publicitat i dos sobre bones pràctiques periodístiques–, contindrà material audiovisual propi o de tercers, i estarà elaborat en format electrònic, de manera que s’hi pugui accedir mitjançant el web del CAC.

L’empresa licitadora escollida haurà de presentar el material i coordinar-se amb el professorat de la mostra d’escoles, així com dinamitzar-lo a través les xarxes socials. També haurà de redactar un informe d’avaluació final que servirà perquè el Consell pugui, any rere any, actualitzar-ne els continguts, de manera que el programa es pugui distribuir al conjunt de centres escolars.