El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha incoat un expedient sancionador a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per incompliment amb el finançament de pel·lícules cinematogràfiques l’any 2018. En cas de concretar-se, es tractaria d’una infracció de caràcter greu, per a la qual el CAC proposa una multa 12.0001 euros, la quantia mínima.

Segons l’ens regulador, la CCMA va incomplir amb el deure de dedicar el 75% de l’obligació al finançament anticipat de pel·lícules cinematogràfiques europees de qualsevol gènere. En concret, el 2018 la Corporació va destinar 1.702.399,93 euros en lloc de 2.345.461,56.

El desembre de 2020, el CAC va requerir com s’havia compensat el dèficit d’inversió de 2018. La CCMA va respondre al gener al·legant que la quantitat pendent finalment era de 183.061,63 euros i no de 643.061,63, ja que per un error informàtic no s’havien declarat quatre contractes corresponents a l’exercici en qüestió.

La Corporació també assenyalava que, dels 183.061,63 euros pendents, 75.896,82 quedaven compensats amb el que havia destinat de més el 2020 a finançament de pel·lícules, i els 107.164,81 euros restants es compensarien en l’actual exercici.

Posteriorment, el CAC va reclamar una declaració responsable en què es fessin constar els imports computables a l’exercici 2018, detallats per pel·lícula, i després de no rebre una resposta satisfactòria ha decidit obrir l’expedient sancionador.