El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha posat en marxa el programa d’alfabetització mediàtica eduCAC, que ofereix a escoles i instituts –sense oblidar les famílies– recursos didàctics per impulsar l’adopció d’una actitud crítica envers al consum a través de les diferents pantalles i fer un bon ús dels dispositius.

La iniciativa compta amb el suport del Departament d’Ensenyament, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i la Fundació “la Caixa”.

L’eduCAC es va posar a prova el passat curs en quatre centres: Solc, Vila de Gràcia i Voramar de Barcelona, i Celestí Bellera de Granollers, als quals se’ls va fer un monitoratge específic per seguir de prop com evolucionava i obtenir el màxim d’informació sobre la seva implementació.

Ara el programa es posa disposició del conjunt de les escoles catalanes amb una ampliació de recursos. La seva assumpció depèn dels centres i l’aspiració del CAC és que aquest primer curs s’arribi al centenar.

L’eduCAC ofereix materials per tal de treballar l’alfabetització mediàtica a les aules, en horari lectiu, sota la direcció del professorat, amb alumnes de 10 a 16 anys (5è i 6è de primària i 1r a 4t d’ESO), però també s’han adaptat alguns materials per a infants de 8 i 9 anys (3r i 4t de primària).

Les activitats aborden temàtiques com ara la identitat digital, l’ús responsable del mòbil i altres dispositius, el llenguatge audiovisual, les fake news, la influència dels filtres i els algoritmes, els valors que transmeten els influencers o la perspectiva de gènere.

En la presentació de la iniciativa tots els participants van remarcar la necessitat i la importància de l’educació mediàtica: el conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló; el president del CAC, Roger Loppacher; la presidenta en funcions de la CCMA, Núria Llorach; la degana del Col·legi de Periodistes, Neus Bonet; el director de l’àrea comercial i educativa “la Caixa”, Xavier Bertolín.

L’acte va tenir lloc dimecres a l’escola Solc, on es va realitzar una demostració pràctica d’una classe amb el professor i escriptor Ramon Breu, especialista en alfabetització mediàtica.

Els continguts

Els materials didàctics d’eduCAC per al professorat estan integrats per 12 unitats didàctiques per fomentar la reflexió i l’anàlisi crítica dividides en quatre blocs (informació, entreteniment, publicitat i bones pràctiques); tres itineraris transversals per treballar els valors (perspectiva de gènere, identitat digital i diversitat cultural); quatre projectes d’aula per posar en pràctica les competències adquirides, i tres mòduls instrumentals de suport per realitzar activitats pràctiques.

Tots els materials s’acompanyen de guies amb les pautes sobre com treballar els continguts i desenvolupar les activitats, els criteris d’avaluació, així com enllaços a recursos externs per dinamitzar les classes. A més, s’organitzaran sessions específiques de formació per al professorat.

Per consultar tots els continguts del web cal registrar-se. Amb aquesta mesura, el Consell de l’Audiovisual busca generar una comunitat d’aprenentatge i obtenir un feedback de l’ús i la utilitat dels recursos, per tal de poder adaptar­-los a les necessitats.

L’eduCAC també ofereix recursos adreçats a les famílies, amb consells sobre com protegir els menors en l’entorn digital i detectar conductes problemàtiques, informació sobre els filtres de control parental disponibles, una plataforma on poder realitzar queixes sobre continguts perjudicials, i recomanacions en format vídeo sobre diferents qüestions que afecten als joves (bullying, sexting, anorèxia, tecnoaddcions…). A més s’oferiran sessions informatives per a les famílies mitjançant les associacions de pares i mares.

Amb la incorporació de pares i mares en l’aprenentatge es vol actuar sobre dos elements: per una banda se sensibilitza les famílies respecte a la importància de l’alfabetització mediàtica, i per l’altra se les dota d’eines per posar­-se al dia.

La col·laboració del Col·legi i la CCMA

El programa eduCAC es complementa amb la realització dels tallers pràctics Aprenem periodisme i a detectar fake news, impartits a les escoles per periodistes col·legiats, que explicaran els processos periodístics i com detectar informacions falses. Per al primer curs se n’han previst 45 tallers adreçats a l’ESO, els quals es començaran a impartir a principis de gener. Aquesta és una col·laboració del CAC amb el Col·legi de Periodistes i la Fundació “la Caixa”, que des de fa anys treballen el programa La premsa a les escoles, que es continuarà realitzant en paral·lel a aquests tallers.

Per la seva part, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals col·laborarà amb el projecte de tres maneres: amb una campanya de conscienciació dirigida a la ciutadania sobre la necessitat de ser crítica davant els continguts que rep i de l’ús responsable de xarxes i dispositius; amb la presència de continguts sobre educació mediàtica en diferents espais dels seus mitjans (els informatius i programes com InfoK, Tot es mou, Popap, iCatKids o el nou Adolescents iCat), i treballant els continguts de l’eduCAC en les visites escolars que es fan a TV3 i Catalunya Ràdio (amb uns 18.000 alumnes anuals).

El programa eduCAC es completa amb els Premis El CAC a l’escola, dels quals el Consell de l’Audiovisual recentment ha posat en marxa la 16a edició.