El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) considera que no hi ha una única manera de plantejar la informació de la campanya electoral segons els principis de la LOREG , i per això ha presentat una alternativa als blocs. Així, el CAC proposa flexibilitzar els criteris de cobertura i que el principi de proporcionalitat de la normativa no s’apliqui com un còmput ni aritmètic ni jeràrquic. En concret, el nou sistema obligaria a què, en acabar els 15 dies de campanya, els partits amb més implantació haguessin rebut un temps superior al d’altres amb menys representació.

Tot i que requeriria el consens de totes les parts, aquest sistema basat en l’autoregulació seria compatible amb els criteris professionals i deixaria enrere les informacions establertes segons un ordre i minutatge preestablert segons els vots per a cada dia de campanya.

Creació d’una taula de treball

La proposta del CAC és el primer resultat de la taula de treball creada juntament amb el Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC), que es va reunir el 14 de febrer i l’11 de març. Formada per professionals de la informació, partits, direcció de mitjans i investigadors, la taula pretén abordar la qüestió de la qualitat de la informació en les campanyes electorals i eliminar els blocs.

De moment, la taula s’ha centrat en els mitjans de comunicació públics com un primer pas per arribar a consensos, però el nou sistema també es podria estendre als privats si s’arribés a un acord.

Funcionament de la nova fórmula

Per permetre aquest nou sistema, el CAC proposa realitzar un monitoratge dels mitjans de comunicació amb més incidència, que lliuraria cada tres dies a les direccions dels mitjans, als comitès professionals i als partits polítics. Aquest monitoratge tindria una funció informativa i facilitaria l’autoregulació dels mitjans.

En aquest procés, el CAC podria alertar quan apreciés “desviacions importants” respecte al pla de cobertura definit per cada mitjà amb l’objectiu de què es corregissin immediatament per evitar que es donessin situacions “d’indefensió o irreparables”.

El Consell s’encarregaria de realitzar el seguiment i mediar en cas de conflicte, de manera que recórrer a la Junta Electoral Central (JEC) quedaria com a última opció.