Un cop ja s’han constituït totes les noves corporacions locals, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha enviat una carta als 185 ajuntaments que són titulars d’un servei públic de comunicació audiovisual i a 53 entitats gestores per recordar-los quina és la normativa en aquest àmbit i les missions que s’han de complir.

Així, els remarca que, en el marc de la Llei de la Comunicació Audiovisual (LCA) del 2005, hi ha dos instruments bàsics: el reglament d’organització i funcionament del servei públic, i el contracte programa.

La declaració institucional del CAC enviada als ajuntaments i entitats gestores també destaca la importància de “garantir la desgovernamentalització” dels mitjans audiovisuals locals i dels seus directius, els quals recorda que “han d’ésser nomenats amb criteris estrictament professionals per assegurar l’autonomia en la gestió de les seves emissions”.