En vista de l’especial atenció mediàtica que està aixecant el cas del nen atrapat en un pou de Totalán (Màlaga), el Consell de l’Audiovisual de Catalunya demana als prestadors de serveis de comunicació audiovisual que tinguin una “cura especial” en el seu tractament informatiu. El CAC també reclama als mitjans que “extremin” les mesures de protecció, especialment pel que fa a la sobreexposició i l’espectacularització.

El regulador audiovisual també recorda “la conveniència d’evitar la intrusió en la privadesa de la família, no fer especulacions i recórrer a les persones expertes, així com a les autoritats, com a font informativa principal”.

Professionals i mitjans tenen a la seva disposició el document Recomanacions sobre el tractament informatiu de les tragèdies personals, a més dels codis deontològics de la professió.