El passat 14 de juny, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) va rebre una queixa sobre una notícia emesa el 10 del mateix mes al canal 3/24, on unes imatges mostraven “molt explícitament l’assassinat a trets d’un adolescent pakistanès indefens”. Segons va determinar el ple l’ens al juliol, la queixa no era un fet aïllat, assegurant que “darrerament sembla observar-se una presència notable d’escenes de violència en els informatius” de Televisió de Catalunya (TVC).

A més d’advertir que és “necessari” que els informatius realitzin un avís previ del tipus d’imatges que s’emetran a continuació, tal com recull la Guia editorial aprovada per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el CAC recorda la “conveniència” que aquest tipus d’imatges només es mostrin quan resultin “absolutament indispensables per a l’interès informatiu”.

La clàusula número 2.2.4 de la Guia editorial de la CCMA assenyala: “No difonem continguts que incitin a la violència, física, sexual o psicològica. Això no va en detriment del dret a la informació o de la llibertat de creació. En el cas que considerem imprescindible mostrar continguts de violència extrema pel seu interès informatiu, advertim prèviament que poden ferir la sensibilitat i ho senyalitzem de manera convenient (…)”.