El Consell de l’Audiovisual de Catalunya i la Lietuvos radijo ir televizijos komisija (Comissió de Ràdio i Televisió de Lituània) han segellat un memoràndum d’entesa que estableix les actuacions que durà a terme cada institució en relació amb aspectes como ara la protecció dels menors d’edat a internet, l’alfabetització mediàtica, la lluita contra la desinformació, l’ús de la intel·ligència artificial i la regulació de les plataformes d’intercanvi de vídeos.

El president del CAC, Xevi Xirgo, i el de la LRTK, Rimantas Bagdzevičius, van signar el conveni aquest dimarts a la seu del regulador lituà, a Vílnius. “El reforç de les relacions internacionals com un dels eixos d’actuació per als pròxims anys”, va destacar en l’acte el periodista català.

El conveni també preveu intercanviar informació sobre temes comuns de la normativa nacional i europea sobre mitjans de comunicació, així com debatre solucions pràctiques de problemes legals pel que fa a la interpretació i l’aplicació de la regulació.

Així mateix, el memoràndum d’entesa implica, pel que fa a la concessió de llicències d’emissores, realitzar consultes prèvies amb l’altra part en el cas de prestadors de serveis audiovisuals que tinguin efectes en els mercats de les dues parts.

En l’acte de signatura, el regulador lituà va fer una presentació sobre la desinformació, la regulació de les plataformes d’intercanvi de vídeos i les mesures antipirateria. Per la seva part, el regulador català va presentar les actuacions i propostes relatives a intel·ligència artificial, desinformació i educació en comunicació audiovisual.

El CAC i la LRTK formen part de la Plataforma Europea d’Autoritats Reguladores, que aplega 55 organismes reguladors de l’audiovisual de 47 països i territoris europeus.

Amb aquest, el CAC ha signat un total de vuit convenis de col·laboració amb altres reguladors audiovisuals: Colòmbia (2021), Bèlgica (2019), Argentina (2018), Croàcia (2017), Corea (2016), Mèxic (2016) i Baviera (2013).