El ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) considera que, en el polèmic Bestiari il·lustrat emès el passat 9 d’octubre pel 33, hi havia la presència “d’expressions i d’accions que podrien interpretar-se com a justificadores d’un determinat ús de la violència”, cosa que l’ens regulador troba “difícilment justificable”, ja que no respon a la missió de servei públic que té encomanada Televisió de Catalunya.

El CAC creu que es va produir un error en “les mesures de garantia de la qualitat del programa”, motiu pel qual insta la cadena a potenciar-les. Amb tot, assegura que aquest error hagués resultat “menys evident” si la presentadora, Bibiana Ballbè, hagués advertit del contingut al principi del programa.

Sallent admet els ‘errors’

En les al·legacions de TVC, el seu director, Eugeni Sallent, ademet que les imatges del Bestiari il·lustrat protagonitzat per Jair Domínguez podrien ser “contràries als principis ètics i democràtics que regeixen” els programes de la cadena pública, a més de “resultar ofensives o ferir la sensibilitat de les persones o institucions al·ludides”.

“Creiem que el contingut afectat no s’emmarca en allò que fixa el Llibre d’estil de la CCMA, que estableix el nostre compromís per ‘elaborar i difondre productes de ficció i entreteniment que, amb la llibertat de creació com a divisa fonamental, no contradiguin la responsabilitat social que assumim’”, explica el director de la cadena.

En les al·legacions presentades al CAC, Sallent destaca que es van retirar “d’immediat” les imatges de tots els portals webs; que s’han ajornat els 10 capítols pendents de la tercera temporada per “protegir” el seu contingut i “aïllar-lo” de la polèmica, i que van acceptar la dimissió de la directora del programa.

Finalment, el director de TV3 afegeix que la cadena ha endegat un procés per “revisar les mesures de garantia de la qualitat de tots els seus programes”.

“Context de ficció explicitada”

La resolució del ple del CAC pren en consideració l’informe emès per l’àrea de continguts de l’ens. Aquest indica que tant la veu en off del programa com la presentadora subratllen que “la violència que caracteritza l’univers creatiu del convidat es refereix només a les paraules”, i que les armes que apareixen en el capítol “són d’attrezzo”.

Així, l’informe conclou que el discurs del Bestiari il·lustrat del passat 9 d’octubre es desenvolupa en un “context de ficció explicitada i que es relaciona amb els elements creatius de l’autor entrevistat”.

Amb tot, hi constata “la presència d’expressions i accions que podrien interpretar-se com a justificadores d’un determinat ús de la violència, en el marc d’un programa que reitera que la violència és amb les paraules”.