Per al 2014, hi ha tres “riscos importants” per al pressupost d’enguany de la CCMA, segons va advertir el seu president, Brauli Duart, en la sessió de control parlamentària del passat divendres. El primer és el fet d’haver hagut de “retallar” 11 milions del pressupost d’enguany per compensar el dèficit del 2013.

El segon és que, si no s’arriba a un acord amb els treballadors que permeti ajustar 7,5 milions més, el 2014 es tancarà generant més dèficit. Segons Duart, el fet de no haver arribat a un acord els primers mesos de l’any, tal com volien, “ja comença a afectar” la CCMA i està “impedint” posar en marxa alguns projectes que tenien previstos per aquest any.

El risc d’Hisenda

I la tercera amenaça a la qual s’enfronta la Corporació és la que “està generant” el Ministeri d’Hisenda, que ha canviat el criteri que fins ara aplicava a les ràdios i les televisions públiques de tot l’Estat a l’hora de deduir l’IVA. “Això ens pot comportar una situació d’alt risc per a les finances de la Corporació, i no només amb l’impacte d’aquest any, sinó per als següents”.

Duart es referia al fet que, el juliol de 2012, l’Agència Tributària va establir que els mitjans públics només podien deduir l’IVA de la part empresarial de la seva activitat. Si Hisenda, que està analitzant els comptes de la CCMA, determinés que l’aportació del Govern a l’ens (un 75% dels seus ingressos) no forma part d’aquesta activitat, s’haurien de retornar gairebé 20 milions per exercici, ja que la Corporació dedueix uns 25 milions d’IVA cada any. A més, també afectaria el pressupost d’enguany i els exercicis futurs.

El cas de BTV

Barcelona Televisió ja ha passat la inspecció d’Hisenda, que ha rebutjat que l’aportació pública formés part de l’activitat empresarial, segons explica el diari Ara. Amb tot, BTV ja ha recorregut l’expedient davant el Tribunal Econòmic Administratiu Central. A més, tal com recorda l’Ara, el 2005 un cas similar va acabar arribant a Europa, on es va acabar donant la raó a les televisions.

Tancar el període d’ajustos

La direcció de la CCMA treballa per superar aquests riscos, cosa que Brauli Duart creu que es pot aconseguir. Com? Arribant a un acord plurianual en les negociacions que es mantenen amb la plantilla, cosa que, amb la resta de mesures que la Corporació ja aplica, hauria de “garantir la viabilitat i l’estabilitat pressupostària” per als propers anys.

“Això també ens ha de permetre tancar aquest període d’ajustos i començar dedicar-nos al que nosaltres ens hem de dedicar, que és, en una etapa d’estabilitat, oferir el millor servei de comunicació audiovisual públic que nosaltres puguem oferir”, va remarcar divendres Duart.