El Col·legi de Periodistes de Catalunya i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies impulsen el cercador Noves veus de persones expertes dels orígens diversos de la Catalunya d’avui, amb el qual es vol fer visible l’expertesa existent en el conjunt de persones provinents d’orígens diversos, i promoure-la com un actiu cultural, econòmic i social. Aquesta eina s’incorporarà al web del Col·legi i de Diverscat.

La degana del Col·legi de Periodistes, Neus Bonet, i el secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Oriol Amorós, van signar dimarts un conveni per a la transferència de coneixement i la difusió del cercador.

L’objectiu de Noves veus és el de donar visibilitat al talent de les persones que han arribat d’arreu a Catalunya i dels seus fills i filles en l’àmbit acadèmic, artístic, cultural, polític i professional, especialment en aquells espais on tradicionalment no hi ha hagut presència d’aquesta diversitat. Al mateix temps, es persegueix que aquestes persones es vegin reflectides en les institucions catalanes de tota mena.

Amb aquesta eina també es pretén facilitar a empreses, entitats, mitjans de comunicació i al conjunt de la ciutadania una base de dades amb persones expertes d’orígens culturals diversos, amb perfils que continguin professions i camps d’expertesa.