Davant del terratrèmol que ha afectat a la població de Llorca i el desplegament de mitjans per informar-ne, el Consell de la Informació de Catalunya (CIC) ha volgut recordar el criteri 9 del Codi Deontològic de la professió periodística, el qual demana respectar el dret de les persones a la seva pròpia intimitat i imatge, especialment en casos o esdeveniments que generin situacions d’aflicció i dolor.

Segons remarca el CIC, el mateix article insisteix en què cal evitar la intromissió gratuïta i les especulacions innecessàries sobre els sentiments i les circumstàncies, especialment quan les persones afectades ho explicitin.

El Consell també ha volgut recordar el criteri 11 del Codi Deontològic, segons el qual s’ha de tractar amb especial cura tota informació que afecti a menors, evitant difondre la seva identificació quan apareixen com a víctimes.