El Patronat de la Fundació Centre Internacional de Premsa de Barcelona (CIPB) ha decidit dissoldre l’actual estructura de la Fundació i crear una comissió constitutiva d’un nou ens consorcial que mantingui la denominació Centre Internacional de Premsa de Barcelona i que permeti satisfer les necessitats dels corresponsals que treballen a Catalunya.

Aquest és el resultat de la reunió del Patronat de la Fundació del CIPB celebrada el passat dilluns, la qual havia de valorar la continuïtat d’aquesta institució creada el 1988. Aquests dos punts queden recollits en una carta que el CIPB ha enviat a tots els corresponsals residents a Catalunya, i a la qual Comunicació 21 ha tingut accés.

L’objectiu és fer un replantejament de l’actual CIPB, buscar noves vies de finançament i adaptar a l’actualitat una estructura que no es modifica des de 1992. La prioritat és que el Centre no desaparegui i que pugui continuar amb la tasca de difondre Barcelona i Catalunya, i facilitar la feina dels corresponsals estrangers.

A la recerca d’una nova seu

El Centre Internacional de Premsa de Barcelona continuarà a les instal·lacions del Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC) fins el 31 de gener, data en què haurà de tenir enllestida una nova seu on desenvolupar les seves funcions.

Aquest canvi respon, segons expliquen, a raons de caire tecnològic, entre d’altres, ja que l’actual ubicació no pot oferir als corresponsals les prestacions tecnològiques necessàries per fer la seva feina.

El CIPB va néixer el 1988 com a resultat d’una iniciativa del Col·legi i, en l’actualitat, ocupa 550 metres quadrats a sobre mateix de les dependències del CPC. Són patrons de la Fundació, a part del Col·legi, la Generalitat, el Ministeri de Presidència, l’Ajuntament de Barcelona i la Cambra de Comerç. El CIPB també compta amb un Consell Consultiu format per 20 institucions, empreses periodístiques i altres entitats, i un grup de sis empreses col·laboradores.

Des dels seus inicis, el CIPB organitza seminaris, jornades i cursos adreçades a periodistes i a diversos sectors professionals de la societat, i posa a disposició del conjunt de la societat catalana unes instal•lacions per facilitar el contacte entre entitats, institucions i empreses amb els mitjans de comunicació.

Un altre dels objectiu pel qual va ser creat és el de facilitar instal·lacions i serveis als periodistes que vénen a Barcelona per raons professionals i els proporcionen elements per conèixer la realitat econòmica, política, social, cultural i esportiva de Barcelona i Catalunya.