El Circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló ha obert el procés de licitació per adjudicar la planificació i el desenvolupament de les funcions de comunicació, així com la promoció de la seva activitat davant de la ciutadania, els mitjans de comunicació, els sectors econòmics i socials, i les institucions.

El pressupost de licitació és de 80.000 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable un més). El termini per presentar ofertes finalitza el 3 de gener.

El servei inclou la comunicació institucional del Circuit de Montmeló, la comunicació digital, la promoció comercial, l’assessorament als responsables del recinte en les accions de promoció i comunicació, i l’estratègia de promoció de la participació ciutadana, entre d’altres.

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració l’oferta econòmica (fins a 45 punts d’un total de 100), la memòria tècnica sobre un pla de comunicació (17), l’experiència del personal (15), la identificació de recursos digitals i d’ús de xarxes socials (10), la planificació de les tasques (5), i la qualificació acadèmica de l’equip de treball (8 punts).