José Félix Tezanos, president del CIS.

El baròmetre especial elaborat pel Centre d’Investigacions Sociològiques sobre la ciris del coronavirus inclou una pregunta amb un redactat amb trampa. “Creu vostè que en aquests moments caldria prohibir la difusió de falsedats i informacions enganyoses i poc fonamentades per les xarxes i mitjans de comunicació social, remetent tota la informació sobre la pandèmia a fonts oficials, o creu que cal mantenir la llibertat total per a la difusió de notícies i informacions?”, diu la pregunta 6 del CIS.

De les opcions de resposta, un 66,7% de les persones enquestades creu que cal “restringir i controlar les informacions, establint només una font oficial d’informació”, mentre que el 30,8% considera que “no s’ha de restringir ni prohibir cap tipus d’informació”.

Aquesta pregunta del CIS arriba una setmana després que el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, apostés per revisar els instruments legals de l’Estat per garantir el dret a rebre una informació veraç, combatre les anomenades fake news, i impedir que se surtin amb la seva “aquells que contaminen l’opinió pública d’una manera grollera i sense cap justificació”.