El club infantil més gran d’Europa, el Super3, ha entregat el carnet número 1.500.000. La seva titular és la Noa, una nena de sis mesos del Prat de Llobregat.

Actualment, prop d’un 40% de la població infantil d’entre 0 i 14 anys de Catalunya són súpers actius, i aproximadament el 20% del total de la població és i ha estat membre del Club Super3; la seva pertinença no es perd , ja que el número de carnet de súper es manté tota la vida.

L’11 de febrer de 1991, TV3 va emetre per primer cop el Club Super3, espai que va suposar un trencament amb la programació infantil que es feia aleshores, i que es va acompanyar amb la creació d’una comunitat per potenciar la participació i la interactivitat de nens i nenes. Des de la seva posada en marxa, la resposta per formar part del Super3 va superar les expectatives.

27 anys després, a banda de ser el club infantil més gran d’Europa, el Super3 és tot un fenomen social, està consolidat com un motor de cohesió i integració, i és l’univers infantil català de referència.

Avui dia, el Club Super3 compta amb canal de televisió propi, web, aplicacions i una oferta variada de més de 150 activitats. Entre aquestes destaca la Festa dels Súpers, que anualment aplega desenes de milers de persones a l’Anella Olímpica de Montjuïc, a Barcelona.