El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona ha creat un banc d’imatges d’accés lliure per mostrar la feina del col·lectiu i el seu rol autònom en el sistema de salut, i trencar així amb els estereotips professionals i de gènere.

El Banc d’Imatges d’Infermeres (BII) es va iniciar el 2016 i ja compta amb prop de 700 imatges disponibles a flickr realitzades pels fotoperiodistes Àngel García i Ariadna Creus en diferents centres, hospitals i institucions de salut. Per al 2020 s’espera que hi hagi 3.200 fotografies.

“La professió infermera ha patit i segueix patint d’estereotips que són molt lesius i que no responen a la realitat. Molts cops s’utilitza o es representa una imatge d’una professió que exerceix supeditada a d’altres professionals de la salut, totalment feminitzada, sense unes competències pròpies, amb rols hipersexualitzats o identificant-la amb elements ben llunyans de la realitat, com ara còfies o minifaldilles”, assenyala el COIB.

El Col·legi considera que la “gran evolució” en les darreres dècades “sovint no es veu reflectida en un canvi en la imatge de les infermeres i infermers com a professionals autònoms”, cosa que “invisibilitza la seva essència de la professió i trasllada a la societat una imatge imprecisa i confosa que fa difícil conèixer els beneficis de l’atenció infermera en tota la seva amplitud”.

En aquest sentit, entén que aquest “problema de representació” és present de forma transversal en diferents nivells i suports: l’editorial, la comunicació, la publicitat, la música, els mitjans o la ficció televisiva i cinematogràfica, entre d’altres.

Així doncs, el COIB ha decidit impulsar el BII per explicar la professió infermera “tal com és i canviar la manera com se la sol representar”, a més de documentar fotogràficament el seu exercici en tota la seva heterogeneïtat i mostrar els professionals amb realisme d’una manera pròxima al context sociocultural.