La junta de govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya considera que el vot electrònic facilitaria la participació en les eleccions de la institució, per la qual cosa a mitjan novembre va aprovar iniciar la modificació de l’Estatut i del Reglament Intern de Règim Electoral per incorporar la votació electrònica en els comicis del proper any.

Les modificacions del títol VI dels Estatuts i les de diferents articles del Reglament s’han sotmès a informació pública fins al 16 de desembre perquè es puguin presentar al·legacions i/o suggeriments. Un cop analitzades i resoltes les al·legacions, la junta elevarà l’aprovació de les modificacions a l’assemblea general.