L’assemblea general extraordinària del Col·legi de Periodistes de Catalunya ha aprovat la proposta de la junta de govern perquè els estudiants es puguin incorporar a l’entitat com a precol·legiats, beneficiant-se d’alguns dels seus serveis.

Els objectius de la iniciativa són facilitar el contacte amb la professió i l’accés al món laboral de les persones matriculades a qualsevol dels cursos dels graus de Ciències de la Informació o de Periodisme de qualsevol universitat.

L’adscripció és voluntària i no contempla cap dels drets polítics propis de les persones col·legiades, però sí que tenen els mateixos deures.

Amb tot, els precol·legiats es poden beneficiar dels cursos del Centre de Formació, utilitzar el servei de documentació i préstec, participar en la plataforma Report.cat, accedir a la versió digital de la revista Capçalera, i beneficiar-se del contingut dels serveis comercials que hagi contractat el CPC.