La presidenta de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC), Carolina Barber, i el degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC), Josep Maria Martí, van signar aquest dimarts un conveni per col·laborar en tot el que faci referència a qüestions de gènere.

L’acord recull que la delegada d’aquesta matèria del CPC, Marga Solé, continuarà sent l’encarregada d’estudiar i fer arribar al degà les propostes, suggeriments i projectes de l’ADPC. Aquestes propostes seran elevades a la junta del Col·legi i, si les aprova, es tiraran endavant.

A més, el conveni també inclou la cessió d’ús a l’ADPC, i en règim compartit amb altres associacions de periodistes, d’un espai de les instal·lacions de la seu central del Col·legi.