La junta de govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya ha aprovat un pla de contingència econòmica temporal per mitigar els efectes de la crisi provocada per la pandèmia del coronavirus. En concret, ha aprovat iniciar l’aplicació d’un expedient de regulació temporal d’ocupació a la plantilla tant de les oficines i demarcacions com dels quioscos.

El Col·legi ha arribat a la conclusió que, sense activitat prevista en els propers mesos, la seva economia es podria “agreujar considerablement si no es prenen mesures immediates”, i que la solució “més viable” passa per executar un ERTO com a mesura transitòria.

El CPC assenyala que actualment els efectes econòmics “ja són molt notables” en els 13 quioscos que gestiona al centre de Barcelona, els quals “estan pràcticament inoperants” pel confinament de la ciutadania. A més, també “s’han vist perjudicats” els ingressos propis de l’activitat del Col·legi com el lloguer de sales i espais, la formació, etc.

Així doncs, per intentar pal·liar les conseqüències del coronavirus, l’entitat ha optat per un ERTO a la plantilla. En el cas dels quioscos, ha decidit mantenir-ne alguns d’oberts per garantir el dret a accedir a la informació, assumint les pèrdues que se’n derivin. Pel que fa a les oficines i demarcacions, també s’aplicarà un expedient de regulació mantenint “al màxim” els serveis habituals.

La junta de govern del Col·legi de Periodistes assenyala que sense aplicar aquestes mesures seria difícil garantir la viabilitat de l’entitat. Amb tot, es compromet a “fer tot el possible per revertir la situació tan aviat com sigui possible”.