Els representants dels treballadors de la televisió pública van analitzar aquest dimarts el document presentat per la direcció i que recull el resultat de les negociacions, donades per tancades, sobre les mesures que el consell de govern de la CCMA vol adoptar perquè el grup esdevingui una única empresa de mitjans.

El plenari del comitè d’empresa, doncs, va decidir traslladar a la plantilla els resultats de la negociació a través d’assemblees sectorials, per permetre el debat i aclarir els dubtes que sorgeixin de cara a votar el document. En aquest sentit, no recomanarà el vot en un sentit concret.

Un cop fetes les assemblees sectorials, els representants dels treballadors organitzaran un referèndum amb caràcter vinculant per decidir si s’aprova o no la proposta de la direcció de TV3.