El Consell d’Estat considera “plausible” prohibir o limitar “severament” per llei els anuncis de prostitució a la premsa escrita com planeja fer el Govern de Zapatero. Així ho indica l’informe elaborat per la Comissió d’Estudis d’aquest òrgan consultiu.

L’informe subratlla que a l’Estat l’autoregulació ha resultat “inútil i manifestament insuficient” en el cas de la publicitat de la prostitució. A més, considera que perseguir la publicitat de la prostitució té una finalitat “legítima”.

El Consell d’Estat va un pas més enllà i apunta la possibilitat d’estendre la prohibició a altres mitjans que contenen anuncis de contactes.

Els editors s’hi oposen

L’Associació d’Editors de Diaris Espanyols (AEDE) ha advertit que, si el Govern espanyol fa cas de l’informe del Consell d’Estat i decideix limitar les insercions d’anuncis de contactes a la premsa escrita, estaria discriminant aquest mitjà en relació als altres i vulneraria el dret fonamental a publicitar una activitat legal.

Els editors es mostren indignats perquè ni el Govern ni el Consell d’Estat els hagin convocat i no hagin escoltat les seves propostes. Els editors consideren que si els poders públics diuen que una activitat és delictiva o resulta perjudicial per a la salut s’ha de prohibir l’activitat, no la publicitat de l’activitat.

Aquest és el seu principal argument i demanen que cada diari tingui la llibertat editorial de decidir els continguts publicitaris que inclou a les seves pàgines. “Qualsevol tipus de censura prèvia vulneraria tant la llibertat d’expressió dels anunciants com la llibertat publicitària de les empreses i les persones”, conclouen els editors.

Els consumidors, a favor de la regulació

L’Associació d’Usuaris de la Comunicació (AUC) creu que l’actual legislació permet la regulació dels anuncis de contactes sexuals. S’hi mostra partidària i apunta la possibilitat d’estendre la prohibició d’aquest tipus d’anuncis a la televisió en obert i a restringir-los també a internet. Els consumidors tampoc confien en l’autoregulació, que diuen ja va fracassar en el cas d’anuncis de begudes alcohòliques, i aposta per la regulació per llei.

El Ministeri s’ho estudiarà

Per la seva part, el Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat ha anunciat que estudiarà l’informe emès pel Consell d’Estat i establirà un calendari que permeti arribar a un acord amb els partits i els mitjans amb el màxim consens possible.