L’organització europea amb seu a Estrasburg ha fet una crida a reforçar la independència editorial i operativa de les radiotelevisions i altres mitjans de comunicació públics.

El comitè de ministres del Consell d’Europa ha adoptat una Declaració i una Recomanació on insten els seus estats membres a renovar el marc de govern dels mitjans públics i a adaptar-lo a la comunicació actual, on les relacions amb el públic es basen les en “la transparència, l’obertura i el diàleg”.

Segons la recomanació del Consell, alguns mèdia encara han de fer la transició de passar de ser un servei de radiodifusió d’Estat, estretament lligats i controlats pels governs, a esdevenir uns “autèntics” mitjans de comunicació públics.

La recomanació també proposa uns principis directors que els mitjans públics haurien d’aplicar per actualitzar el seu sistema de govern: independència, retre comptes, gestió eficaç, receptivitat, responsabilitat deontològica, transparència i obertura.