El consell d’administració de RTVE ha decidit encarregar un informe als serveis jurídics de la Corporació perquè aclareixi detalladament quines són les competències del president que pot assumir i quines no. La consulta, aprovada per unanimitat, es produeix arran d’un informe del Congrés dels Diputats on,  malgrat admetre que la presidència rotatòria assumida després de la dimissió d’Alberto Oliart no és contrària a la normativa de l’ens, no es veia procedent que els consellers s’atribuïssin noves competències que li correspondrien al president i no havien estat objecte de delegació.

Segons fonts del consell, l’informe del Congrés no aclareix quines són les competències exclusives del president, com tampoc ho feia el document encarregat per l’advocacia de l’Estat després de la sortida d’Oliart.