Un informe dels serveis jurídics del Congrés dels Diputats ha dictaminat que el consell d’administració de RTVE no pot assumir les competències del president de l’ens, tal com s’ha fet després de la dimissió d’Alberto Oliart. Aquesta és la resposta del document als acords del consell del passat 20 de juliol. Aquell dia es va aprovar que la presidència fos rotatòria mensualment entre els onze membres del consell, i que aquest òrgan assumís el control executiu de la corporació.

Ara, l’informe del Congrés admet que la presidència rotatòria no és contrària a la normativa de l’ens, però no veu procedent que els consellers s’atribueixin noves competències que li correspondrien al president.

El document també assenyala que la norma que atribueix les competències no es pot modificar amb una reforma dels estatuts socials de RTVE, possibilitat que es va plantejar mentre es decidia què fer després de la dimissió d’Oliart.