El Consell Europeu ha adoptat unes conclusions sobre la protecció i la seguretat dels periodistes i els professionals dels mitjans, que inclouen mesures per fomentar l’aprenentatge, l’acció internacional i de suport.

El Consell ha reconegut que molts professionals dels mitjans no poden treballar de manera lliure i independent a tot arreu, “com hauria de ser”. A banda de les amenaces a la seva seguretat, s’hi afegeix la seva situació econòmica, “cada cop més precària.

“La transformació digital, el tancament de mitjans de comunicació i les conseqüències de la pandèmia han agreujat la inseguretat econòmica dels periodistes”, assenyala.

En les seves conclusions, el Consell convida els estats membres i la Comissió Europea, al següents tres punts:

  • Fomentar l’aprenentatge permanent dels responsables de sales de premsa, autoritats policials, jutges i altres parts interessades en la protecció dels periodistes i els professionals dels mitjans de comunicació.
  • Comprometre’s a treballar a favor de la protecció dels periodistes i altres professionals dels mitjans de comunicació de tot el món als fòrums multilaterals pertinents, a les relacions bilaterals i a les iniciatives internacionals.
  • Donar suport, per exemple amb assistència professional, financera, social i jurídica, als periodistes i professionals dels mitjans de comunicació independents i exiliats, en particular de països com Ucraïna, Bielorússia i la Federació de Rússia.