El 62,2% de l’alumnat de quart d’ESO de Catalunya consumeix continguts audiovisuals només o sobretot en castellà, mentre que tan sols el 3% ho fa només o sobretot en català. Així ho indica un estudi del Consell d’Avaluació Superior de Catalunya, mitjançant una enquesta a 3.205 alumnes de 55 centres. El treball també mostra que el 19% de l’alumnat de 4t d’ESO consumeix continguts audiovisuals igual en català que en castellà, i un 15,8% només o sobretot en una altra llengua.

Les dades contrasten amb les del 2013 aleshores respecte al consum televisiu. L’enquesta d’aquell estudi indicava que el 50,4% de l’alumnat de quart d’ESO veia televisió només o sobretot en castellà; el 4,9% només o sobretot en català; el 41,1% igual en català que en castellà, i el 3,6% només o sobretot en una altra llengua.