Actualment, el 38% dels joves d’entre 14 i 25 anys llegeixen diaris en paper, xifra que suposa un 5% menys que els dos anys precedents, quan aquest percentatge era del 40%. El descens és més pronunciat que entre els majors de 25 anys, que han passat del 44% el 2008, al 43 el 2009, i al 42% actual (un descens del 4,6% respecte fa dos anys).

A més, el temps de consum també disminueix: de 14 a 13 minuts entre els joves, mentre que entre els adults va passar de 18 a 19 minuts el 2009, i ha retornat als 18 aquest 2010. En total, els joves dediquen un 27,8% menys de temps que els adults a la lectura de diaris impresos.

Així ho indica de l’estudi La dieta mediàtica i cultural 2010 dels joves, realitzada per FUNDACC i IN3 amb dades del Baròmetre del període setembre 2009-agost 2010.

Més premsa esportiva i menys generalista

Per tipologia de diaris, els joves d’entre 14 i 25 anys llegeixen més diaris esportius (18,7%) que els adults (13,8%), però també consumeixen menys premsa generalista: ho fa el 27% dels joves pel 36% dels majors de 25 anys.

Respecte a la Dieta mediàtica i cultural dels joves 2009 (de fa un any, amb dades del període setembre 2008-agost 2009), els percentatges canvien: aleshores un 16% de joves consumia premsa esportiva i un 29% la generalista, mentre que entre els adults eren el 13 i el 38%, respectivament.

L’estudi de la FUNDACC també indica que el joves (8,8%) i els adults (8,9%) accepten per igual la penetració dels diaris gratuïts, però hi ha més diferència pel que fa a la premsa diària de pagament: la consumeix un 32,4% dels joves davant del 36,4% dels majors de 25 anys.

El consum per comarques

Tot i que a la gran majoria de comarques els joves consumeixen menys diaris impresos que els adults, n’hi ha algunes on és a la inversa: Ripollès (en consumeixen un 34% més que els adults), Terra Alta (+31%), Garraf (+19%), Alta Ribagorça (+18%), Pallars Sobirà (+18%), Bages (+15%), Priorat (+12%), Alt Camp (+10%), Baix Empordà (+8%), Vallès Oriental (+3%) i Alt Penedès (+2%).

Les comarques de Catalunya on els joves consumeixen més diaris són el Pallars Sobirà (el 60,1% ho fa), l’Alta Ribagorça (60%) i el Ripollès (48,9%), mentre que on en consumeixen menys diaris són l’Alt Urgell (16,1%), la Val d’Aran (21%) i el Montsià (21,8%).

L’Alt Urgell, la Conca de Barberà i la Val d’Aran són les comarques amb una major diferència de consum de diaris entre joves i adults. En concret, a l’Alt Urgell els joves llegeixen un 60% menys de diaris que els adults, a la Conca de Barberà un 51% menys i a la Val d’Aran un 50% menys.