La crisi sanitària de la Covid-19 ha provocat un increment del temps que la ciutadania passa davant del televisor. En el primer any de pandèmia (del 9 de març de 2020 al 9 de març de 2021), la mitjana per persona i dia a l’Estat ha estat de 275 minuts, un increment del 16% en comparació al mateix període de l’any anterior, segons un informe de Barlovento amb dades de Kantar.

D’aquests 275 minuts diaris de mitjana, 244 s’han destinat al consum televisiu convencional (lineal i diferit), un 11% més que l’any anterior,i 31 minuts a altres usos (internet, reproducció de continguts, videojocs, ràdio), un augment del 72%.

A Catalunya, el consum global de televisió durant aquest primer any de pandèmia ha estat de 265 minuts de mitjana per persona i dia (+15%); a les Illes Balears de 245 minuts (+11%), i al País Valencià de 287 minuts (+12%).

La comunitat autònoma on més ha crescut el consum televisiu, un 27%, ha estat Cantàbria amb 276 minuts de mitjana. On menys ho ha fet, un 7%, és Navarra, que amb 235 minuts és també la comunitat que menys temps hi destina. La comunitat on més consum de TV hi ha és Extremadura amb 298 minuts (+9%).

Per franges d’edat, el temps passat davant del televisor ha crescut un 18% en les de 13-24 anys (amb un consum de 131 minuts) i 25-44 anys (217 minuts); un 17% en la de 4-12 anys (166 minuts), i un 16% en la de 45-64 anys (334 minuts). Els qui més veuen la TV, els majors de 64 anys amb 405 minuts de mitjana, són els que menys han incrementat el consum, un 13%.