El 2022, el consum televisiu en el conjunt de l’Estat espanyol va ser de 183 minuts de mitjana diària per espectador, el més baix des de 1992 (quan es va començar a mesurar les audiències), segons el balanç anual de GECA amb dades de Kantar. Respecte de 2021, el descens és de 23 minuts.

La reducció en el consum televisiu es produeix en tots els grups d’edat, però és major en els més grans: els majors de 65 anys amb 330 minuts de mitjana (31 menys que el 2021) i els de la franja de 45-64 anys amb 226 minuts (–30). El retrocés també es dona en tots els nivells socioeconòmics i hàbitats.

La caiguda també queda reflectida en l’audiència. El 2022 es van registrar 5.830.000 espectadors de mitjana diària, 716.000 menys que l’any anterior, la xifra més baixa des de 2004.