La junta de govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC) ha convocat una assemblea extraordinària per al 30 de maig. En l’ordre del dia se sotmetrà a votació si es crea d’una sisena demarcació per a l’entitat que englobi les comarques del Bages, Osona, Anoia, Berguedà i Solsonès.

Si finalment s’aprovés la seva creació, la nova demarcació, que previsiblement s’anomenaria de la Catalunya Central, s’haurien de modificar en la mateixa assemblea dos articles dels estatuts del CPC que fan referència a l’existència de les cinc demarcacions actuals: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre.

El mateix dia, el Col·legi celebrarà l’assemblea general ordinària, on se sotmetrà a votació la memòria anual, el balanç i el compte de resultats de l’exercici 2012, i el pressupost del 2013.