El Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC) i les set facultats catalanes de periodisme crearan una comissió coordinadora d’activitats formatives, i organitzaran classes magistrals a les universitats per explicar en què consisteix avui dia l’ofici de periodista.

A més, el Col·legi també explicarà què fa i com pot seguir treballant per representar els interessos de tots els periodistes. En aquest sentit, el CPC està programant una nova borsa de treball, on els periodistes col·legiats i els estudiants podran donar a conèixer el seu currículum a les empreses, que podran accedir-hi per trobar professionals especialitzats.

D’altra banda, el Col·legi també estudia mecanismes per posar a l’abast dels nous llicenciats unes credencials que els avalin davant la recerca d’una feina.

Per la seva part, les facultats volen que la formació del CPC es complementi amb la de les universitats, i ensenyar també des de l’àmbit universitari als alumnes com buscar feina, un cop acabada la carrera, donats els continus canvis en el panorama comunicatiu i el mercat de treball.