El conseller del Departament de Salut, Boi Ruiz, i el president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), Roger Loppacher, han signat aquest dimecres un conveni de col·laboració de quatre anys prorrogables. L’objectiu de l’acord és vetllar perquè la informació que es dóna en continguts de publicitat i promoció s’ajusti al que marca la legislació vigent per tal de fer-ne un ús “segur i correcte”. El conveni també preveu emprendre accions relacionades amb la lluita contra l’estigma de les malalties mentals, tema que s’ha prioritzat com acció de Govern en el marc del Pla Integral de Salut Mental.

El conveni estableix que el Departament de Salut es compromet a proporcionar al CAC assessorament en matèria de productes, activitats o serveis amb pretesa finalitat sanitària, preventiva o terapèutica: medicaments, productes sanitaris, cosmètics, complements alimentaris, aliments funcionals, activitats o serveis sanitari, i tot allò que fa referència als trastorns alimentaris, especialment en relació amb la publicitat dels quals pugui ser objecte d’un requeriment de cessament a instàncies del Consell.

Per la seva part, l’ens regulador es compromet a trametre al Departament de Salut informació i anàlisis sobre la presència als mitjans de comunicació audiovisual d’aquells productes relacionats amb la salut.

A més, el Departament de Salut i el CAC elaboraran unes recomanacions sobre el tractament en els mitjans de les temàtiques sanitàries, les relacionades amb la seguretat dels pacients i els temes relacionats amb la lluita contra l’estigmatització de les malalties mentals.