Amb el nou any, el Diari de Sabadell ha passat a publicar-se tres dies a la setmana (dimarts, dijous i dissabtes), suprimint les edicions de dimecres i divendres. El rotatiu assegura que es tracta d’una mesura de caire temporal per adaptar-se a la realitat econòmica. Segons ha confirmat l’editora a Comunicació 21, la voluntat és poder tornar a les cinc edicions setmanals tan bon punt ho permeti la conjuntura econòmica.

El canvi de periodicitat no ha suposat cap sortida a la plantilla (formada per 19 treballadors), però sí un “esforç important” per part d’aquesta. En concret, les seves retribucions s’han rebaixat un 20% en correspondència amb la reducció de la jornada de treball, segons expliquen des de l’empresa.

El fet d’haver passat de cinc a tres edicions a la setmana implica que el mitjà perdi la categoria de diari, ja que per ser considerat com a tal hauria de sortir un mínim de quatre dies.

Diari de Sabadell va néixer oficialment el 1977, quan va passar a mans de Vallesana de Publicacions sota la direcció de Ramon Rodríguez Zorrilla, que es manté en el càrrec. La capçalera és hereva de Sabadell, publicació sorgida arran del butlletí creat el 1942 per Falange. Amb el canvi de règim, el mitjà també va realitzar la seva pròpia transició.