Aquest divendres s’ha presentat l’ingrés a l’Arxiu Històric de Lleida del fons del diari La Mañana, el qual permet resseguir part de la història de la demarcació des de la fundació de la capçalera, el 1938, com a òrgan provincial del Movimiento Nacional. El 1984 ja es va lliurar diversa documentació del mitjà, i ara s’ha formalitzat una nova transferència a l’Arxiu iniciada el 2015.

Aquest segon ingrés està format per centenars de volums impresos de diverses capçaleres del grup; nombrosos exemplars del diari La Mañana en PDF (722.295 imatges), i la totalitat del seu arxiu fotogràfic, conformat per unes 600.000 imatges en suport positiu, 600.000 negatius, a més d’un nombre similar d’imatges digitals, dels anys 80 fins al 2003. També s’han dipositat a l’Arxiu 44 quaderns de treball elaborats pels fotògrafs, on s’anotaven les fotografies que havien de fer, en quin lloc i qui havia de ser el fotògraf.

La documentació més antiga, corresponent al primer ingrés, es troba ja descrita i accessible a través d’Arxius en Línia. Pel que fa a la documentació ingressada a partir del 2015, s’ha iniciat el seu tractament arxivístic amb recursos del Departament de Cultura. Fins al moment, s’han descrit més de 10.000 reportatges fotogràfics, amb una mitjana de 5 fotografies cadascun. Respecte als exemplars del diari imprès, aquests ocupen un volum de 181 metres, i els exemplars digitalitzats es posaran a consulta a través de XAC Premsa.