Aquest dijous, el Parlament va aprovar una moció sobre el sistema de mitjans públics catalans que recollia un punt on es demana al Govern que garanteixi la continuïtat i la viabilitat de l’Agència Catalana de Notícies i se l’insta a negociar amb els treballadors “prioritzant al màxim l’estalvi de despeses que no afectin directament la plantilla”.

El mateix dijous, el director de l’ACN, Joan Maria Clavaguera manifestava que assumeix la declaració de la cambra: “Garanteixo que l’impacte sobre la plantilla serà el menor possible”, assegurava al mitjà. Una política que, afirma, és la que ha inspirat la seva gestió des de que va assumir el càrrec fa gairebé dos anys.

La moció ha estat rebuda amb satisfacció i prudència pel comitè d’empresa, que ha reclamat a la direcció que segueixi “fil per randa” l’esperit del text aprovat pel Parlament.

Aquest dilluns, el consell d’administració de l’agència celebrarà una reunió on es coneixerà el pressupost del 2013 i l’abast de la reducció econòmica anunciada a finals de març, i on es marcaran les línies d’actuació. Després, la direcció ha assenyalat que es reunirà amb els representants dels treballadors per negociar les mesures que s’aplicaran per fer front a la retallada pressupostària.

La plantilla ja ha estat afectada

Clavaguera explica que la progressiva reducció dels ingressos de l’ACN, motivada per l’agreujament de la crisi econòmica, han obligat la direcció a adoptar mesures d’estalvi en partides com ara els serveis informàtics, les despeses de representació, la telefonia i el lloguer dels locals. Així, recentment s’ha suprimit la seu fundacional de Girona, i properament deixarà la seu barcelonina de la Via Laietana per traslladar-se a un immoble propietat de la Generalitat.

Aquestes mesures, però, també han afectat la plantilla, ja que no s’han renovat els contractes que anaven finalitzant. En aquest sentit, el comitè remarca que en els darrers dos anys la plantilla s’ha reduït de 93 a 67 treballadors (un 28%), i que el pes de la despesa laboral en el conjunt del pressupost ha passat del 93 al 63%.

Clavaguera també recorda que s’han amortitzat places d’alt nivell com ara la del cap del departament comercial, la del de recursos humans i la responsable de Comunicació. A més, s’han agrupat en la figura del director les tasques de gerència i direcció, les quals abans estaven separades.