El consell executiu del Govern ha aprovat aquest dimarts el decret pel qual es modifiquen els decret de reestructuració del Departament de la Presidència i el d’estructuració del Departament d’Empresa i Ocupació. En concret, amb el nou decret, la Subdirecció General d’Ordenació de l’Espai de Comunicació Audiovisual s’adscriu a la Direcció General de Mitjans Audiovisuals del Departament de la Presidència.

El decret també concreta tres noves funcions de la Direcció General de Mitjans Audiovisuals que encapçala Antoni Molons: elaborar plans d’actuació estratègics destinats a impulsar i desenvolupar el sector de la comunicació audiovisual de Catalunya; fer propostes de planificació de l’espectre radioelèctric, en relació amb els serveis de comunicació audiovisual; i exercir les facultats de control, inspecció i sanció en matèria de mitjans de comunicació audiovisual, incloses les emissions no emparades per cap títol habilitant.