El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts el decret que estableix el currículum dels cicles formatius de grau mitjà i grau superior d’arts plàstiques i disseny de la família professional artística de comunicació gràfica i audiovisual. L’objectiu és donar resposta a les necessitats de qualificació professional detectades a Catalunya en aquest sector.

El decret dota de currículum els següents deu cicles formatius:

Grau mitjà

Assistència al producte gràfic interactiu

Assistència al producte gràfic imprès

Grau superior

Animació

Gràfica interactiva

Gràfica impresa

Gràfica audiovisual

Gràfica publicitària

Fotografia

Il·lustració

Còmic

Amb aquests deu títols, s’actualitza la formació en comunicació gràfica i audiovisual amb cinc títols de nova creació (assistència al producte gràfic interactiu, animació, gràfica interactiva, gràfica audiovisual i còmic), mentre que la resta (assistència al producte gràfic imprès, gràfica impresa, gràfica publicitària, fotografia i il·lustració) són actualitzacions d’uns d’anteriors d’acord amb l’evolució tecnològica, econòmica i social del sector.

Respecte als currículums de nova creació, els cicles de gràfica interactiva i gràfica audiovisual (tots dos de 2.000 hores) atorguen competències per al disseny i desenvolupament web, la gestió de projectes multimèdia o la creació i producció de continguts interactius, relacionats amb agències de publicitat, editorials i estudis de disseny.

En animació (2.000 hores), les sortides professionals són les de realitzador de pel·lícules, creació d’escenaris, fons, objectes i/o personatges, modelat i representació dels elements que conformen l’animació 2D o 3D, i realització i gestió d’activitats culturals, educatives i divulgatives relacionades amb l’animació, entre d’altres.

Quant al currículum de còmic (2.000 hores) les sortides professionals se situen en empreses relacionades amb la comunicació visual, com ara premsa, agències de publicitat, editorials i estudis de disseny.

Finalment, l’assistència al producte gràfic interactiu (1.600 hores) atorga competències per a feines de tractament informàtic, composició i preparació de textos i/o imatges per a l’edició web i multimèdia, de producció i tractament d’elements multimèdia, o per ser tècnics en programes d’edició web.