El Consell Executiu ha autoritzat la reducció del capital social de TVC Multimèdia de 950.639,13 euros a 500.759,13 per tal d’eixugar les pèrdues de l’empresa filial de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

TVC Multimèdia té per objecte l’adquisició, gestió, explotació i administració de tot tipus de drets i programes audiovisuals, la seva difusió i explotació, i l’edició i comercialització de revistes i publicacions similars.

Actualment, la filial de la CCMA duu a terme la seva activitat mitjançant la titularitat de participacions en altres societats, i en els últims exercicis ha acumulat unes pèrdues de 449.880 euros.

Aquesta xifra es troba al límit del 50% del capital social actual (950.639,13 euros), i per tal d’evitar que les pèrdues sobrepassin aquest topall, la llei permet augmentar o disminuir el capital de l’empresa.

En aquest cas, el Govern ha autoritzat una reducció de 449.880 euros per deixar el capital social en 500.759,13.